Open main menu

Commons:Mẫu thư điện tử

(Redirected from Commons:ET/vi)

Shortcut: COM:ET/vi

Trang này có chứa mẫu thư điện tử cho một vài tình huống cụ thể. Đương nhiên bạn có thể chỉnh sửa các mẫu thư đề nghị hoặc sử dụng tiếng của bạn. Xin hãy cung cấp bằng chứng cho phép mà bạn đã nhận khi yêu cầu tại trang tương ứng và chuyển thẳng (forward) một bản sao lời cho phép đến permissions-vi a-còng wikimedia chấm org (permissions-vi@wikimedia.org), nơi lưu trữ các lời cho phép của Wikimedia Foundation. Xem thêm Commons:OTRS.

Chỉ có người giữ bản quyền mới được cấp phépEdit

Nếu bạn gửi thư cho một tổ chức, hãy đảm bảo rằng bạn đã liên lạc đúng người giữ bản quyền của một tác phẩm. Họ là những người duy nhất có thể phát hành hợp pháp một tác phẩm theo một giấy phép cụ thể.

Tuyên bố cấp phép cho tất cả những đề nghịEdit

Do có rất nhiều câu trả lời mù mờ cho những lời đề nghị liên quan đến việc tái sử dụng một hình ảnh, nội dung văn bản hay những thứ tương tự (kiểu như "Tôi cho phép Wikipedia tái sử dụng ảnh của tôi"), chúng tôi khuyên bạn nên đính kèm một lời tuyên bố cấp phép chuẩn vào thư yêu cầu của bạn (và chỉ đến nó trong thư điện tử), để tác giả/người giữ bản quyền có thể gửi ngược lại khi họ trả lời. Mẫu dưới đây cần được sửa chữa, khi cần, với các thông tin bổ sung cần thiết. Chú ý rằng "TÁC PHẨM" và "GIẤY PHÉP" không nên xuất hiện trong xuất hiện trong thư trả lời vì chúng cần được thay thế bằng chi tiết về hình ảnh và giấy phép.

Gửi permissions-vi wikimedia.org

Tôi tuyên bố rằng tôi là người tạo ra và/hoặc là người sở hữu duy nhất bản quyền của TÁC PHẨM [    chèn liên kết vào    ].

Tôi đồng phát hành tác phẩm theo giấy phép tự GIẤY PHÉP [   chọn ít nhất một    từ http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Choosing_a_license#Common_free_licenses ].

Tôi nhận thức rằng tôi đã trao cho mọi người quyền sử dụng tác phẩm trong một sản phẩm thương mại, và có quyền chỉnh sửa nó theo nhu cầu, miễn là họ tuân theo các điều khoản của giấy phép và theo pháp luật hiện hành.

Tôi hiểu rằng tôi luôn luôn là người giữ bản quyền của tác phẩm của mình, và vẫn giữ quyền được ghi công theo như giấy phép đã chọn. Những chỉnh sửa mà những người khác thực hiện vào tác phẩm sẽ không được ghi công cho tôi.

Tôi hiểu rằng giấy phép tự do chỉ liên quan đến vấn đề bản quyền, tôi bảo lưu quyền quyết định có hành động chống lại bất cứ ai sử dụng tác phẩm này của tôi theo cách bôi nhọ, hoặc vi phạm quyền riêng tư cá nhân, hạn chế về thương hiệu, v.v.

Tôi nhận thức rằng tôi không thể rút lại thỏa thuận này, và tác phẩm có thể có hoặc không giữ vĩnh viễn tại một dự án Wikimedia.

 NGÀY THÁNG, TÊN CỦA NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN     

Ví dụ khácEdit

Thêm các ví dụ khác tại Example requests for permission.