Open main menu
Första kontakt
Goda råd
Användning
Länken "Upload file" (ladda upp fil) under "participate" (engelskspråkigt)
Hur man laddar upp filer

Nu när du loggat in, kan du ladda upp filer. Leta upp länken "Ladda upp fil" eller "Upload file", vanligen i vänstermarginalen (se bild). Därmed tas du till uppladdningssidan. Endast "fria" bilder får laddas upp. Kortfattat kan sägas, att filer måste släppas så att kommersiellt bruk och modifieringar är tillåtna utan att kontakta upphovsmannen. Om du är tveksam, fråga då först på Commons_talk:Licensing eller på den svenskspråkiga Commons:Bybrunnen. På den förra torde du få svar rätt snabbt om du skriver på engelska och beredskap finns att svara också på kniviga frågor, medan frågor på svenska säkrare blir besvarade på den senare.

Filer som av rättsinnehavaren släpps under till exempel CC-BY-SA (Creative Commons' Erkännande-Dela Lika) är helt i sin ordning. I vissa fall måste tillståndet bekräftas genom e-post till permissions-commons@wikimedia.org (se Commons:OTRS för instruktioner på engelska), framförallt om bilderna publicerats tidigare och det inte är självklart att du har rätt att ladda upp dem under den uppgivna licensen.

Normalt kommer du först till en sida där du anger vilken typ av rätt du har till materialet, varvid själva uppladdningsformuläret har vissa fält färdigt ifyllda.

Uppladdningsformulär (engelsk version)

Under notisen om vad som är tillåtet finns uppladdningstexten. Här kan du ladda upp en fil från din dator.

När du valt en fil, kommer uppladdningstexten att automatiskt fylla i fältet för filnamnet på Commons med samma filnamn. Om namnet inte är lämpligt – t.ex. en digitalkameras automatiska namn à la DSC123456.JPG – så ändra det genom att skriva in ett annat filnamn. Filnamnet skall gärna beskriva vad bilden föreställer, på ett sätt som skiljer den från andra bilder, men skall inte vara onödigt långt (endast de första ca 20 tecken syns i vissa sammanhang). Filnamnet får vara på svenska. Att byta namn senare kan vara omständligt.

Sammanfattningsfältet är viktigt, eftersom en bild utan beskrivning inte gör mycket nytta. Skriv vad bilden föreställer (en till tre rader räcker ofta). Beskrivning får gärna skrivas på det lokala språket och på engelska.

  • Har du tagit bilden själv, lägg in mallen {{own}} under rubriken Källa (”Source”).
  • Kommer bilden från en webbsida, ange URL:en och URL till sida där licensen anges.
  • Kommer bilden från en annan Wikipedia, skriv från vilken Wikipedia, nämn skaparens användarkonto där, och originalfilnamn.
  • Placera bilden i en kategori eller på en bildsida
Observera
  • Nya användare har en fyradagarsperiod, under vilken de inte kan ladda upp en bild ovanpå en bild med samma namn. Detta har införts för att stävja vandalism. Nya bilder skall laddas upp under nya namn (men entydiga förbättringar, såsom en rättvänd version, bör ofta laddas upp på samma namn).

Detta är en kort sammanfattning, och mer detaljerad information kommer ges på nästföljande sida Licensering.