Open main menu
This project page in other languages:

Välkommen till Wikimedia Commons! Den här webbplatsen är ett mediearkiv bestående av fria mediefiler som främjar kunskap och bildning och som används av Wikipedia, andra Wikimediaprojekt samt många andra. Vi välkomnar bidrag från alla – såväl privatpersoner som organisationer. Deltar du i Wikimedia Commons som en betald deltagare, agent eller frivillig till förmån för något företag, ideell organisation, myndighet, politisk kampanj eller någon annan organisation eller klient? Då följer här några råd som kan göra ditt deltagande mer framgångsrikt:

  • Använd inte organisationsnamnet som användarnamn. Användarkonton bör inte delas mellan flera individer, så namn på företag eller andra organisationer är inte lämpliga användarnamn. Ditt användarnamn får innehålla organisationens namn, men det bör identifiera dig som individ med ditt namn eller alias. Om du redan har skapat ett konto kan du ansöka om byte av användarnamn.
  • Känn till våra regler – och din organisations regler. Commons tar bara emot innehåll som kan användas, bearbetas och delas av vem som helst för vilket syfte som helst, inklusive kommersiella syften. Om du vill dela innehåll å din organisations eller klients vägnar måste alla de sakerna vara tillåtna. Innan du laddar upp innehåll här, försäkra dig om att innehållet redan har publicerats under en fri licens eller att organisationens regler eller din klient tillåter att du publicerar innehållet under en fri licens som uppfyller våra licenskrav.
  • Du kan behöva tillkännage din koppling till organisationen eller klienten på andra Wikimediaprojekt. Till skillnad från många andra Wikimediaprojekt har Commons inga krav på tillkännagivande av betalda bidrag. Men om du vill lägga till innehållet som du laddat upp till Commons som illustration i en artikel på svenskspråkiga Wikipedia, till exempel, så måste du följa det projektets regler.
  • Du kan behöva tillhandahålla bevis på din koppling till organisationen. Även om vi som regel inte kräver tillkännagivande av betalda bidrag kan det hända att du ändå måste uppge din koppling till organisationen av upphovsrättsliga anledningar. Om du laddar upp innehåll där upphovsrätten tillhör organisationen måste du skicka in ett intyg på att du har befogenheter att föra organisationens talan i upphovsrättsfrågor via e-post från en adress som tillhör organisationen till vårt tillståndsarkiv. På liknande sätt måste den som laddar upp innehåll för en klients räkning tillhandahålla bevis på klientens medgivande till publicering under en fri licens.
  • "Eget arbete" innebär ett verk som du personligen skapat. Om du laddar upp ett verk för din organisation eller klient som någon annan än du har skapat eller är upphovsrättsinnehavare till, välj alternativet "Denna fil är inte mitt eget verk."
  • Att dela logotyper korrekt: Om din organisations logotyp uppnår den verkshöjd som krävs för upphovsrättsskydd måste den publiceras under en fri licens för att finnas på Commons. Det innebär att din organisation inte längre kan hindra andra från att använda logotypen i kommersiellt syfte med hänvisning till upphovsrätten, men varumärkesskydd gäller fortfarande. Som redan nämnts kan du behöva tillhandahålla bevis på att du har rätt att publicera logotypen under en fri licens. Om logotypen inte uppnår verkshöjd, välj alternativet "En annan anledning som inte nämns ovan" under uppladdningsprocessen och skriv in {{PD-textlogo}} i det inmatningsfält för wikitext som visas. I båda fallen är det en bra idé att lägga till {{Trademarked}} på filbeskrivningssidan. När du laddar upp logotyper, använd SVG-formatet eller högupplöst PNG. JPEG är inte ett lämpligt format för de flesta logotyper.

Lycka till och tack för ditt deltagande! Om du har några frågor, besök vår hjälpsida.