Open main menu

VeglatEdit

 
Commonist, një nga veglat shtesë

Ka disa "Vegla" me të cilat bëhet lehtësimi i përpunimit dhe krijimit të figurave. Këto vegla janë të pregatitura nga përdoruesit çka i bëjnë ato më të vlefshëme për përdorim pasi që janë në lcencë të lirë. Për më tepër ju lutemi mbledhni njohuri edhe në projektet tjera.

TransferimiEdit

Trasferim d.m.th lidhja e fotografive nga këtu në rojekt tjera është njëherit edhe qëllimi kryesorë i këtij projektit. Deri para krijimit të këtij projekti për një fotografi të dëshiruar p.sh nga projekti në gjuhën angleze duhej që së pari të bartet në kompjuterin privat dhe pastaj të ngarkohej në projektin në gjuhën shqipe kjo vlente jo vetëm për projete ndërgjuhësore por edhe për projekte brenda një gjuhe. Tani eziston mundësia që figurat që jenden në Commons të përdoren edhe në projektet në gjuhën shqipe sikurse të ishin të ngarkuara në ato projekte. Lidhja e skedave bëhen me rradhën e formës:

[[Image:Emri i figurës.png|përshkrimi i figures]]

Natyrishtë nëse punoni në projetin në gjuhën shqipe mund të përdorni:

[[Figura:Emri i figurës.png|përshkrimi i figures]]

Me pak njohuri mund të krijoni kutia të ashtëquajtura thumb për parapamje të figurave. Dimensionet (px) dhe pozicionim po ashtu mund të kontrollohen. Këtu duhet thënë se për pozcionim përdoren disa lloje metodash por urdhresat e zakoshme janë left, right. Të gjitha këto urdhëresa që shërbejnë për pozicioni,përshkrim apo dimensione duhet të ndahen me shenjën |.

Për më tepër shiko faqet në Commons ose vizito faqet në gjuhen shqipe sq:Wikipedia

Wikipedia pages: