Open main menu

Wikimedia Commons sī siáⁿ-mih?Edit

Wikimedia Commons sī 1--ê muî-thé tóng-àn chu-liāu-khò͘, chit--ê chu-liāu-khò͘ ū thê-kiong chiâⁿ chē chióng oē--ê soat-bêng, hō͘ tāi-chiòng thang tit tio̍h ha̍k-si̍p muî-thé loē-iông (iū tô͘-siōng, siaⁿ-im kap iáⁿ-phìⁿ), i mā sī Wikimedia Foundation--ê kok-chióng choan-àn kè-oē--ê kiōng-tông chu-liāu-khò͘ (m̄-koh lí bô su-iàu ka-ji̍p hiah--ê choan-àn, tō thang sú-iōng chiah--ê muî-thé), chit--ê chu-liāu-khò͘--ê kiàn-li̍p kap uî-hō͘ sī chū-goān gī-kang--leh chhú-lí, m̄-sī ài hù kang-chîⁿ--ê chit-oân--leh choè. Nā boeh chai-iáⁿ chu-liāu-khò͘--ê hoān-uî kàu tah? Chhiáⁿ lí khoàⁿ «kè-oē choan-àn hoān-uî» chiah ia̍h, nā koan-hē Wikimedia Commons--ê poē-kíng, lí ē-sái khoàⁿ «Bián chek seng-bêng»Wikipedia--ê «Wikimedia Commons» kap Meta-wiki--ê «Wikimedia Commons» chit kuí phiⁿ bûn-chiuⁿ.

Wikimedia Commons chhin-chhiūⁿ Wikipedia sái wiki ki-su̍t, ta̍k-ê-lâng long ē-sái siá. Tī Wikimedia Commons chiūⁿ-chài--ê tóng-àn ē-sái ti̍t-chiap sú-iōng tī Wikimedia--ê só͘-ū kè-oē choan-àn bāng-ia̍h--leh, bô chhin-chhiūⁿ kî-thaⁿ--ê choan-àn chiūⁿ-chài--ê tóng-àn, pa̍t--ê tóng-àn ài koh chiūⁿ-chai chi̍t-pái chiah thang iōng.

Uì 2004-nî 9-goe̍h 7-ji̍t siat-li̍p chiūⁿ-chai muî-thé tóng-àn, kàu 2006-nî 11--goe̍h 30-ji̍t chiah ji̍t ta̍t-kàu 100-bān kiāⁿ, chit-má ū 54,396,701 kiān tóng-àn, kap 53,541,141 phiⁿ bûn-chiuⁿ.

維基共享資源是啥物?Edit

維基共享資源(Wikimedia Commons)是一个媒體檔案資料庫,這个資料庫有提供誠濟種話的說明,予大眾通得著自由版權的學習媒體內容(有圖相、聲音佮影片),伊嘛是維基媒體基金會(Wikimedia Foundation)的各種專案計劃的共同資料庫(毋過你無需要加入遐的專案,就通使用遮的媒體),這个資料庫的建立佮維護是自願義工的人咧處理,毋是愛付薪水的職員咧做。若欲知影資料庫的範圍到搭?請看<計劃專案範圍>這頁,若關係維基共享資源(Wikimedia Commons)的背景,你會使看<免責聲明>維基百科的<Wikimedia Commons>Meta-wiki的<Wikimedia Commons>這幾篇文章。

維基共享資源親像維基百科wiki技術,逐个人攏會使寫。佇維基共享資源上載的檔案會使直接用佇維基媒體的所有的計劃專案網頁裡,無親像佇其他的專案上載的檔案,別个專案愛閣上載一擺才通用。

對2004年9月7日設立開放上載媒體檔案,到2006年11月30日這一日達到一百萬件,這馬有54,396,701件檔案佮53,541,141篇文章。

Template:Drie belangrijke referentiepunten uit slavernij Curacao Dit is de pagina van de kunstenaar Edsel Selberie uit Curacao met informatie en afbeeldingen over de slaaf Tula onze grote leider bij de slavenopstand in 1795 op Curacao. Tula werd sinds kort uitgeroepen tot de grote held van Curacao terwijl men niet ééns een houtskool tekening van deze beste man als referentie had zodat men dan tenminste een imaginatie zou kunnen hebben van deze grote held. Dit laatste heeft mij als kunstenaar erg gegrepen en geroepen om deze beste man, onze held van Curacao van een gezicht te willen voorzien zodat z'n nazaten en de bevolking van Curacao een indruk kunnen krijgen van hun held Tula. Ik wil drie kunstwerken van mij hier vertonen en bespreken want specifiek deze drie werken hebben voor mij een heel bijzondere betekenis. Ten eerst wil ik( de portret van Tula )onze held laten zien en ik moet daarbij ook zeggen dat de nazaten en de bevolking van Curacao dit schilderij met open armen hebben ontvangen. Blijkbaar kon men zich hiermee duidelijk identificeren want dit schilderij verteld iets over de karakter van de tot slaaf gemaakte Tula. Anders dan de omschrijvingen van destijds dat hij een bloeddorstige rebel zou zijn geweest, weergeeft deze illustratie dat Tula een dapper en intelligente man was met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid maar met een zachtmoedig karakter. De tweede kunstwerk dat ik hier wil laten zien en bespreken is ( Victorie bij Porto Mari ) Want net zoals het het geval was met Tula en z'n dappere lotgenoten, is hier ook het geval geweest. Tula en z'n dappere strijders werden destijds op een beestachtig manier gemarteld en geëxecuteerd en totaal weggevaagd van deze aardbodem zodat de nazaten geen enkel referentie meer hadden. Dit zelfde is gebeurt met het landhuis en plantage van Porto Mari waar Tula en z'n lotgenoten het leger van luitenant Plegher hadden verslagen. Dit is een unieke plek in de geschiedenis van Curacao want dit was de plek waar onze voorouders van Curacao, hun enige victorie gevoel heb mogen ervaren. tegenwoordig loopt men te pronken met de prachtige monumenten daar als erfenis van de slavernij terwijl de onderdrukkers van toen, in de loop der tijden ervoor hebben gezorgd dat ook deze plek,de plek van hun nederlaag in zekere zin ook van deze aardbodem werd weggevaagd. Hiervan is ook geen referentie meer te vinden anders dan geschreven tekst, vandaar dat ik dit schilderij met de weinig informatie wat ik nog had, heb proberen vorm te geven en te creëren. De illustratie laat dan ook zien hoe Tula z'n lotgenoten op die beruchte avond toesprak om hun zo uit te leggen dat er geen weg meer terug was, maar ook om hun te kunnen bemoedigen om voor hun rechten op te komen. Het derde schilderij dat ik wil laten zien is ( de executie van Tula ) er is een misverstand hierover ontstaan en vandaar dat ik dit heb vastgelegd in een schilderij om op die manier een beeld te creëren van hoe het destijds zou kunnen zijn geweest. De illustratie laat duidelijk zien hoe de martelingen en executies plaats hebben gevonden. De eerste marteling was het namelijk het radbraken en de tweede was het in het aangezicht blakeren en de derde was het onthoofden en daarna werden de lichamen in kleine stukken gehakt en in zee gegooid al visvoer. Dit waren de meest gruwelijke straffen en martelingen uit de middeleeuwen van Europa en waren bedoeld om de achtergebleven slaven dusdanig te intimideren dat zij nooit meer zouden gaan rebelleren. Deze drie schilderijen vertellen ons duidelijk een stuk geschiedenis van de Nederlandse trans Atlantische slavernij.Zoals zij het zelf noemen de zwarte hoofdstuk uit de geschiedenis van Nederland. Voor een meer uitgebreide omschrijving, bezoek mijn website van Tula. https://tula-corsow.webnode.nl/