Open main menu

Commons:Media needing categories (Czech description)

Čeština: Toto je seznam souborů postrádajících kategorie, avšak majících popis v českém jazyce. Může být aktualizován odsud a byl odvozen z dotazu v nástroji CatScan inspirovaném tímto postupem, jehož aplikaci zde poprvé navrhl Vojtěch Dostál. Nebojte se odstraňovat ze seznamu soubory, které jste právě kategorizovali.
English: This is a list of media needing categories but having a Czech language description. It can be updated from here and was derived from a CatScan query inspired by this learning pattern, as first suggested to be used here by Vojtěch Dostál. Feel free to remove files that you have just categorized from the list.

{{subst:Please link images}} {{subst:Please describe images}} {{subst:Please name images}} {{subst:Project scope}}

Most recently regenerated / Naposledy přegenerováno: 18:00, 20 June 2019 (UTC) (31 files)