Open main menu

Commons:Monuments database/Unknown fields/monuments rs (sr)

For information on how to use this report and how to localise these instructions visit c:Commons:Monuments_database/Unknown fields.

Field Count Sources
Средњовековни град „Петрус“ 1 Списак археолошких налазишта у Србији
Црква Св. Петра и Павла у Житорађи 1 Списак споменика културе у Топличком округу
Римски град Басијана 1 Списак археолошких налазишта у Србији
Католичка црква Светог Јована Крститеља у Ечки 1 Списак споменика културе у Средњобанатском округу
Остаци средњовековног града Неродимља са остацима цркве Св. Николе 1 Списак споменика културе у Косовском округу