Open main menu
This project page in other languages:
               
               
             
+/−
Silme (Silme politikası)


Bu sayfa Wikimedia Commons'ın silme politikasını anlatır. Basit olarak tüm resim, ses, video dosyaları "dosya" olarak, tüm madde, kategori, şablon, tartışma ve diğerleri "sayfa" olarak tanımlanmaktadır. Bu sayfa telif hakları konuları veya Commons sitesinin lisans politikalarını açıklamaz. Bunun için Commons:Lisans sayfasına bakınız.

Contents

Genel prosedürEdit

Temel olarak beşe ayrılır.

 1. Yasal bilgi eksikliği: Eğer lisans ve kaynak bilgileri ile ilgili bir eksiklik varsa, resim eksik bilgi sebebiyle etiketlenir ve kullanıcıya haber verilerek yedi gün içinde düzeltmesi istenir. Bu sürenin sonunda adminler herhangi bir yazışmada, tartışmada bulunmadan silebilir. Bütün etiketlenmiş sayfalar Category:Missing legal information kategorisinde bulunabilir.
 2. Hızlı silme: Eğer dosyanın hızlı silme kriterlerine uyduğunu düşünüyorsanız, örneğin kendiniz tarafından yanlış yüklenmişse, açık şekilde telif ihlaliyse, sadece ticari kullanıma açıksa gibi (daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz) sebeplerle hızlı silmeye aday gösterebilirsiniz. Bütün etiketlenmiş sayfalar Category:Candidates for speedy deletion kategorisinde bulunabilir.
 3. Kurallı silme: Eğer silinmesi için tartışılmasına ihtiyaç varsa (eğer Commonsta yeniyseniz veya resim, lisans konuları hakkında sorunluysa tercih etmelisiniz) dosya/sayfa silme istemleri sayfasında listelenmelidir. Eğer hızlı silinmesi konusunda en ufak bir şüpheniz varsa silme teklifleri sayfasını kullanın. Önce dosyaya/sayfaya {{delete}} şablonunu koyun ve mutlaka gerekçe yazın. Sonra silme istemleri sayfasına resmi ekleyin ve yükleyen kullanıcıyı bilgilendirin.
 4. Çift/kopya: "Çift/kopya" resimlere örnek olarak tamamen aynı olan resimleri veya sadece çözünürlükleri farklı olan resimleri gösterebiliriz. Şüpheli durumlarda silme teklifleri sayfasında listelenmelidirler. Bitmap resimlerinin SVG'ye dönüştürülmüş halleri asla çift/kopya resim olarak değerlendirilmez.
  Silme teklifinde bulunan kullanıcı çift/kopya resmi tüm Wikimedia projelerinden çıkartmalıdır. Bunun için GlobalUsage aracını kullanabilirsiniz.Bundan sonra Commons adminleri resmi silecek ve dosyayı var olan dosyaya yönlendireceklerdir. Hala kullanımda olan dosyalar silinmeyebilirler. Tüm işaretlenmiş dosyaları Category:Duplicate sayfasında bulabilirsiniz.
 5. Lüzumsuz/kötü kalite: Lüzumsuz ve kötü kaliteli dosyalar asla hızlı silinmezler. Silme istemleri sayfasında listelenir ve konu konu incelenerek silinirler.

GlobalUsage aracını kullanarak silinecek resimlerin silinmeden önce hangi sayfalarda bulunduğu hakkında fikir edinebilirsiniz.

Detaylı yönergeEdit

Yasal bilgi eksikliğiEdit

Kaynak ve lisans bilgisi eksik olan resimler {{subst:nsd}} (kaynaksız resimler) veya {{subst:nld}} (lisanssız resimler) şablonları ile işaretlenmelidirler. Lütfen bu şablonları ekledikten sonra dosyayı yükleyen kullanıcıya haber veriniz. İlgili mesajı eklediğiniz şablonda bulabilirsiniz. Bilgileri düzeltilmemiş dosyalar, işaretlendikten 7 gün sonra hızlı silinirler. Eğer lisans ve kaynak bilgileri düzeltilmişse şablon çıkarılmalıdır.

Bu resimleri silme veya hızlı silme şeklinde işaretlememelisiniz. Bu resimler tarih sırasına göre işaretlenmiştir ve adminler hangisinin silinmesine uygun olduğunu Category:Missing legal information kategorisinin alt-kategorisinde görebilirler.

Hızlı silmeEdit

Aşağıda görüldüğü anda silinmesi gereken ve adminlerin silebileceği sayfalar, resimler ve diğer dosyalardan örnekler verilmiştir. Hızlı silme istekleri duruma göre aşağıdaki şablonlarla yapılır:

 • {{copyvio}} açık şekilde telif hakkı ihlali. Açıklama yapmak için şablonu {{copyvio|kaynak, URL veya sebep}} şeklinde kullanın
 • {{speedydelete}} diğer hızlı silme gerekçeleri. {{speedydelete|Gerekçe}}şeklinde gerekçeyi yazmayı unutmayınız.
 • {{fair use}} adil kullanıma giren resimler.

Adminler uygun zamanda dosyayı/sayfayı sileceklerdir. Eğer herhangi biri dosyanın hızlı silinme teklifine karşıysa, lütfen kurallı silme teklifi olarak değiştirin. Hızlı silme olarak işaretlenen dosyalar/sayfalar Category:Candidates for speedy deletion kategorisinde ve alt-kategorilerinde otomatik olarak listelenirler.

Medya dosyaları veya maddeler aşağıdaki gerekçelerle hızlı silmeye aday gösterilemezler:

 • Eğer telif ihlali açık değil, şüpheliyse silme istemleri sayfasında listelenmelidir.
 • Eğer bir çalışma başka bir çalışmaya çok benziyorsa (veya aynıysa) "lüzumsuz" olarak tanımlanır ve farklı bir prosedüre sahiptir. Aşağıya bakınız.

Lütfen her zaman hatırlayınız: resimleri hızlı silme yönergesine uygun şekilde silmeden önce, kullanıcıların dosyayı yönergelere uygun hale getirip getirmediğini kontrol ediniz. Eğer uygun hale getirdiyse şablonu çıkarınız. Dosyanın tanım sayfasının vandalizme uğrayıp uğramadığını mutlaka kontrol ediniz.

Hızlı silmeye aday gösterilmiş dosyalar aşağıdaki durumlarda hızlı silinebilir:

 • Bozuk, virüslü, tamamen boş, tarayıcıya zarar veren v.b. (eğer şüpheliyse silme istemleri sayfasında bilinmeyen format/içerik olarak listeleyin).
 • Daha önce Commons silme politikasına göre silinmiş olanlar.
 • Özgür lisans altında olmayanlar (adil kullanım, ticari olmayan kullanıma açık ve izne tabii gibi) veya açıkça telif hakkı ihlali olanlar.
 • Sadece vandalizm, kişisel saldırı, reklam niyetiyle yüklenmiş olanlar.

dosyalar hızlı silindiği zaman GlobalUsage kullanılarak Wikimedia projelerinden çıkarılması önerilir ancak zorunlu değildir.

Sayfalar aşağıdaki koşulları sağlıyorsa silinebilir:

 • Boş ve kayda değer olmayan geçmişe sahip olan sayfalar.
 • Açıkça telif ihlalinin bulunduğu sayfalar.
 • Açıkça saçma olan, test veya vandalizm yapılmış sayfalar.
 • Eğer kullanıcı isterse kendi kullanıcı veya kullanıcı alt sayfaları.
 • Yönlendirmeye olan yönlendirmeler.
 • Boş sayfaya olan yönlendirmeler.
 • Boş kategoriler veya sadece ana kategorileri içermesi.
 • Silinmiş içeriğin tartışma sayfaları.
 • Commons'ın faaliyet alanına girmeyen sayfalar.
 • Gizlilik politikasını ihlal eden sayfalar.

Kurallı silmeEdit

Sayfa veya dosyalarda aşağıdaki gerekçelerle silme isteminde bulunulabilir:

 • Yasal bilgi eksikliğinin kullanılamadığı zamanlarda, telif ihlali konusu yeterince açık olmayan dosya/sayfa.
 • Lisans yönergelerini açıkça telif ihlali olmanın dışındaki şekillerle ihlal eden dosya/sayfa.
 • Yanlış isme sahip ve doğru isimle bulunan sayfalar (yönlendirme yapmakta mümkündür.) Yeniden isimlendirilmiş dosyalar {{duplicate}} ile etiketlenmelidir.
 • İçeriği tespit edilemeyen dosya/sayfa ({{description missing}} ile etiketlemekte mümkündür).
 • Düşük kaliteli/çözünürlüklü dosyalar.
 • Daha iyisi olan ancak aynısı olmayan lüzumsuz dosya/sayfa.
 • Wkimedia projelerinde kullanılma potansiyeli olmayan dosya/sayfa (örneğin; yapanı belli olmayan sanatsal resimler).

Silinmesi istenen dosya/sayfa {{delete|gerekçe}} şablonu (gerekçenizi yazınız) ile işaretlenmeli ve silme istemleri sayfasında listelenmelidir, ayrıca yükleyen kullanıcı bilgilendirilmelidir. Eğer iyi bir gerekçeniz var ise admin dosyayı/sayfayı silmeye karar verebilir. Her zaman dosyaya veya sayfaya yapılan lokal bağlantıların doğru olduğundan emin olun. dosya silindiği zaman GlobalUsage aracını kullanarak kontrol ediniz ve dosyayı kullanılan sayfalardan çıkarınız. Daha fazla bilgiyi silme istemleri sayfasında ve listelenmiş dosyaları/sayfaları Category:Deletion requests kategorisinde bulabilirsiniz.

Eğer aynı gerekçeyle, çoklu bir adaylık yapmak istiyorsanız Commons:Deletion requests/Mass deletion request sayfasına bakınız.

Çift/kopyaEdit

Çift/kopya resimler sadece hızlı silinmemelidirler, resimlerde yönlendirme yapmak mümkündür. Bu resimler silinmeli ve sonra yönlendirme yapılmalıdır. Eğer dosyalar aynı dosya türündeyse ve siz içeriklerin (renkleri, kaliteleri, v.b.)tamamen aynı olduğunu düşünüyorsanız {{duplicate|Image:örnek.jpg}} şablonunu kullanmalı ve diğer resmin adını (Image:örnek.jpg) şablona yazmalısınız.

 • Vektör grafiklere çevrilmiş bitmap (PNG, JPEG veya GIF) dosyaları tamamen çift/kopya sayılmazlar. Bu tür dosyalar silme istemleri sayfasında listelenmeli ve tartışılmalıdır.
 • Eğer bir dosya yükleyen tarafından iki defa yüklendiyse, kopya olanı diğerine yönlendiriniz.
 • Eğer resim tanım sayfalarında değişik tanımlar ve/veya lisanslar bulunuyorsa, ilgili tüm bilgileri kopya dosyanın içinde birleştirip, bilgilerin korunmasını sağlayın.

Lüzumsuz/kötü kaliteEdit

Lüzumsuz ve düşük kaliteli dosyalar sadece silme istemleri sayfasında konu konu tartışıldıktan sonra silinebilirler. Silme teklifleri sayfasında bu resmin neden alternatif versiyonundan kalitesiz olduğu gerekçelerini yazmalısınız. (Not:Commons talk:Superseded images policy sayfasını okuyunuz.)

Eğer tartışmanın sonunda silinmesine karar verildiyse kalitesiz resmin kullanıldığı sayfalar kaliteli resimle değiştirilmelidir. Resmin hangi sayfada kullanıldığını [[Special:GlobalUsage|GlobalUsage].php] aracıyla bulabilirsiniz. Bu değişiklikten sonra adminler resmi sileceklerdir.

Bir dosyanın silinme teklifini yapmadan önce diğer Wikimedia projelerinin bu resme ihtiyaçları olup olmadığını göz önünde tutunuz. Eğer şüpheye düştüyseniz silme teklifinde bulunmayınız.

Şablon Kullanım Adaylık
{{duplicate}} tamamen aynı olan dosyalar YÖNLENDİRME
{{superseded}} aynı ihtiyacı karşılayacak daha iyi bir dosya varsa DEĞİŞTİRME
{{supersededPNG}} bitmap grafiklerinden PNG'ye dönüştürülmüş olanlar
{{vector version available}} vektör versiyonu bulunuyorsa  

Lüzumsuz sayfalar (dosyalar değil) olması halinde kolayca yönlendirme yapılabilir.

BaşvurularEdit

Resimlerin tartışma başvuruları sayfaları silinemez. Öncelikle başvuruyu sonuçlandıran adminle konuşabilirsiniz. Tartışmada adminin hatalı bir işlem yaptığını düşünüyorsanız geri getirme teklifinde bulunmalısınız.

Eğer karar lisans ve proje alanı sayfalarına göre doğruysa memnuniyetsizliğinizi açık bir şekilde kendi sayfasında belirtebilirsiniz.

KategorilerEdit

Kategoriler genellikle silinmezler, "yönlendirme" şablonu {{category redirect|yeni isim}} kullanılır. Bkz: Commons:Rename a category. Hatalı isimlendirme olan kategorilerde ve kullanılma ihtimali olmayan kategorilerde {{bad name|Category:doğru kategori adı}} şablonu kullanılmalıdır.

Mesaj sayfalarıEdit

Mesaj sayfaları silinmemelidir. Mesaj sayfalarının içeriği genellikle yorum, silme tekliflerine itirazlar veya diğer gerekli tartışmaları içerir. Bu sayfalar açık gerekçeler olmaksızın silinmemelidirler.

Ayrıca bakınızEdit