Open main menu

Commons:Tag pê licenzi Creative Commons

This project page in other languages:

Sta pàggina elenca tutti li licenzi Creative Commons accittati nta Wikimedia Commons. Sicunnu lu nostru rigulamentu supra li licenzi, sulu li licenzi "by-sa" (Attribution-ShareAlike) e "by" (Attribution) sunnu ammisi; tutti li licenzi cu cunnizzioni "nc" (Noncommercial) e "nd" (Nonderivative) nun sunnu accittati.

Li caseddi vacanti ìnnicanu licenzi ca nun esìstinu; la prisenza di testu ìnnica ca la licenza esisti, e lu culligamento è blu si supra Wikimedia Commons esisti lu template di licenza currispunnenti.

Li nfurmazzioni foru ricugghiuti pruvannu manualmenti ogni licenza pussìbbili ntô situ web di Creative Commons.

Contents

by-sa (Attribution-ShareAlike)Edit

cc-by-sa 1.0 2.0 2.1 2.5 3.0 4.0
Generic {{cc-by-sa-1.0}}     cc {{cc-by-sa-2.0}}     cc {{cc-by-sa-2.5}}     cc {{cc-by-sa-3.0}}     cc {{cc-by-sa-4.0}}     cc
ar {{cc-by-sa-2.5-ar}}     cc
at {{cc-by-sa-2.0-at}}     cc {{cc-by-sa-3.0-at}}     cc
au {{cc-by-sa-2.0-au}}     cc {{cc-by-sa-2.1-au}}     cc {{cc-by-sa-2.5-au}}     cc {{cc-by-sa-3.0-au}}     cc
be {{cc-by-sa-2.0-be}}     cc
bg {{cc-by-sa-2.5-bg}}     cc
br {{cc-by-sa-2.0-br}}     cc {{cc-by-sa-2.5-br}}     cc {{cc-by-sa-3.0-br}}     cc
ca {{cc-by-sa-2.0-ca}}     cc {{cc-by-sa-2.5-ca}}     cc
ch {{cc-by-sa-2.5-ch}}     cc {{cc-by-sa-3.0-ch}}     cc
cl {{cc-by-sa-2.0-cl}}     cc {{cc-by-sa-3.0-cl}}     cc
cn {{cc-by-sa-2.5-cn}}     cc {{cc-by-sa-3.0-cn}}     cc
co {{cc-by-sa-2.5-co}}     cc
cr {{cc-by-sa-3.0-cr}}     cc
cz {{cc-by-sa-3.0-cz}}     cc
de {{cc-by-sa-2.0-de}}     cc {{cc-by-sa-3.0-de}}     cc
dk {{cc-by-sa-2.5-dk}}     cc
ec {{cc-by-sa-3.0-ec}}     cc
ee {{cc-by-sa-3.0-ee}}     cc
eg {{cc-by-sa-3.0-eg}}     cc
es {{cc-by-sa-2.0-es}}     cc {{cc-by-sa-2.1-es}}     cc {{cc-by-sa-2.5-es}}     cc {{cc-by-sa-3.0-es}}     cc
fi {{cc-by-sa-1.0-fi}}     cc
fr {{cc-by-sa-2.0-fr}}     cc {{cc-by-sa-3.0-fr}}     cc
gr {{cc-by-sa-3.0-gr}}     cc
gt {{cc-by-sa-3.0-gt}}     cc
hk {{cc-by-sa-3.0-hk}}     cc
hr {{cc-by-sa-2.0-hr}}     cc {{cc-by-sa-2.5-hr}}     cc {{cc-by-sa-3.0-hr}}     cc
hu {{cc-by-sa-2.5-hu}}     cc
ie {{cc-by-sa-3.0-ie}}     cc
igo {{cc-by-sa-3.0-igo}}     cc
il {{cc-by-sa-1.0-il}}     cc {{cc-by-sa-2.5-il}}     cc
in {{cc-by-sa-2.5-in}}     cc
is
it {{cc-by-sa-2.0-it}}     cc {{cc-by-sa-2.5-it}}     cc {{cc-by-sa-3.0-it}}     cc
jp {{cc-by-sa-2.0-jp}}     cc {{cc-by-sa-2.1-jp}}     cc
kr {{cc-by-sa-2.0-kr}}     cc
lu {{cc-by-sa-3.0-lu}}     cc
mk {{cc-by-sa-2.5-mk}}     cc
mt {{cc-by-sa-2.5-mt}}     cc
mx {{cc-by-sa-2.5-mx}}     cc
my {{cc-by-sa-2.5-my}}     cc
nl {{cc-by-sa-1.0-nl}}     cc {{cc-by-sa-2.0-nl}}     cc {{cc-by-sa-2.5-nl}}     cc {{cc-by-sa-3.0-nl}}     cc
no {{cc-by-sa-3.0-no}}     cc
nz {{cc-by-sa-3.0-nz}}     cc
pe {{cc-by-sa-2.5-pe}}     cc
ph {{cc-by-sa-3.0-ph}}     cc
pl {{cc-by-sa-2.0-pl}}     cc {{cc-by-sa-2.5-pl}}     cc {{cc-by-sa-3.0-pl}}     cc
pr {{cc-by-sa-3.0-pr}}     cc
pt {{cc-by-sa-2.5-pt}}     cc {{cc-by-sa-3.0-pt}}     cc
ro {{cc-by-sa-3.0-ro}}     cc
rs {{cc-by-sa-3.0-rs}}     cc
scotland {{cc-by-sa-2.5-scotland}}     cc
sg {{cc-by-sa-3.0-sg}}     cc
se {{cc-by-sa-2.5-se}}     cc
si {{cc-by-sa-2.5-si}}     cc
th {{cc-by-sa-3.0-th}}     cc
tw {{cc-by-sa-2.0-tw}}     cc {{cc-by-sa-2.5-tw}}     cc {{cc-by-sa-3.0-tw}}     cc
ug {{cc-by-sa-3.0-ug}}     cc
uk {{cc-by-sa-2.0-uk}}     cc
us {{cc-by-sa-3.0-us}}     cc
ve {{cc-by-sa-3.0-ve}}     cc
vn {{cc-by-sa-3.0-vn}}     cc
za {{cc-by-sa-2.0-za}}     cc {{cc-by-sa-2.5-za}}     cc {{cc-by-sa-3.0-za}}     cc

by (Attribution)Edit

cc-by 1.0 2.0 2.1 2.5 3.0 4.0
Generic {{cc-by-1.0}}     cc {{cc-by-2.0}}     cc {{cc-by-2.5}}     cc {{cc-by-3.0}}     cc {{cc-by-4.0}}     cc
ar {{cc-by-2.5-ar}}     cc
at {{cc-by-2.0-at}}     cc {{cc-by-3.0-at}}     cc
au {{cc-by-2.0-au}}     cc {{cc-by-2.1-au}}     cc {{cc-by-2.5-au}}     cc {{cc-by-3.0-au}}     cc
be {{cc-by-2.0-be}}     cc
bg {{cc-by-2.5-bg}}     cc
br {{cc-by-2.0-br}}     cc {{cc-by-2.5-br}}     cc {{cc-by-3.0-br}}     cc
ca {{cc-by-2.0-ca}}     cc {{cc-by-2.5-ca}}     cc
ch {{cc-by-2.5-ch}}     cc {{cc-by-3.0-ch}}     cc
cl {{cc-by-2.0-cl}}     cc {{cc-by-3.0-cl}}     cc
cn {{cc-by-2.5-cn}}     cc {{cc-by-3.0-cn}}     cc
co {{cc-by-2.5-co}}     cc
cr {{cc-by-3.0-cr}}     cc
cz {{cc-by-3.0-cz}}     cc
de {{cc-by-2.0-de}}     cc {{cc-by-3.0-de}}     cc
dk {{cc-by-2.5-dk}}     cc
ec {{cc-by-3.0-ec}}     cc
ee {{cc-by-3.0-ee}}     cc
eg {{cc-by-3.0-eg}}     cc
es {{cc-by-2.0-es}}     cc {{cc-by-2.1-es}}     cc {{cc-by-2.5-es}}     cc {{cc-by-3.0-es}}     cc
fi {{cc-by-1.0-fi}}     cc
fr {{cc-by-2.0-fr}}     cc {{cc-by-3.0-fr}}     cc
gr {{cc-by-3.0-gr}}     cc
gt {{cc-by-3.0-gt}}     cc
hk {{cc-by-3.0-hk}}     cc
hr {{cc-by-2.0-hr}}     cc {{cc-by-2.5-hr}}     cc {{cc-by-3.0-hr}}     cc
hu {{cc-by-2.5-hu}}     cc
ie {{cc-by-3.0-ie}}     cc
igo {{cc-by-3.0-igo}}     cc
il {{cc-by-1.0-il}}     cc {{cc-by-2.5-il}}     cc
in {{cc-by-2.5-in}}     cc
is
it {{cc-by-2.0-it}}     cc {{cc-by-2.5-it}}     cc {{cc-by-3.0-it}}     cc
jp {{cc-by-2.0-jp}}     cc {{cc-by-2.1-jp}}     cc
kr {{cc-by-2.0-kr}}     cc
lu {{cc-by-3.0-lu}}     cc
mk {{cc-by-2.5-mk}}     cc
mt {{cc-by-2.5-mt}}     cc
mx {{cc-by-2.5-mx}}     cc
my {{cc-by-2.5-my}}     cc
nl {{cc-by-1.0-nl}}     cc {{cc-by-2.0-nl}}     cc {{cc-by-2.5-nl}}     cc {{cc-by-3.0-nl}}     cc
no {{cc-by-3.0-no}}     cc
nz {{cc-by-3.0-nz}}     cc
pe {{cc-by-2.5-pe}}     cc
ph {{cc-by-3.0-ph}}     cc
pl {{cc-by-2.0-pl}}     cc {{cc-by-2.5-pl}}     cc {{cc-by-3.0-pl}}     cc
pr {{cc-by-3.0-pr}}     cc
pt {{cc-by-2.5-pt}}     cc {{cc-by-3.0-pt}}     cc
ro {{cc-by-3.0-ro}}     cc
rs {{cc-by-3.0-rs}}     cc
scotland {{cc-by-2.5-scotland}}     cc
sg {{cc-by-3.0-sg}}     cc
se {{cc-by-2.5-se}}     cc
si {{cc-by-2.5-si}}     cc
th {{cc-by-3.0-th}}     cc
tw {{cc-by-2.0-tw}}     cc {{cc-by-2.5-tw}}     cc {{cc-by-3.0-tw}}     cc
ug {{cc-by-3.0-ug}}     cc
uk {{cc-by-2.0-uk}}     cc
us {{cc-by-3.0-us}}     cc
ve {{cc-by-3.0-ve}}     cc
vn {{cc-by-3.0-vn}}     cc
za {{cc-by-2.0-za}}     cc {{cc-by-2.5-za}}     cc {{cc-by-3.0-za}}     cc

sa (ShareAlike)Edit

cc-sa 1.0 2.0 2.1 2.5 3.0 4.0
Generic {{cc-sa-1.0}}     cc
fi {{cc-sa-1.0-fi}}     cc
jp {{cc-sa-2.0-jp}}     cc
nl {{cc-sa-1.0-nl}}     cc

zero (CC0)Edit

cc-zero 1.0
Universal {{cc-zero}}     cc