Open main menu

Commons:Valued images/mk

< Commons:Valued images
Valued image seal.svg

Ценетите слики се слики кои заедницата на Ризницата ги смета за особено вредни за употреба на страниците на проектите на Викимедија. Ценетата слика заедницата ја се смета за највредна илустрација од тој вид.

НаменаEdit

Skip to current candidates Valued Image links:

Проектот ценети слики започна со цел да се поддржи и поттикне трудот на корисниците кои придонесуваат вредни слики од најразличен вид и голема употребливост, и да изгради ресурси за уредниците од други проекти на Викимедија кои бараат такви дела. Проектот им оддава признание на оние кои придонеле со својот труд да создадат слики со тематика до која тешко се доаѓа, и многу тешко или невозможно да се направи со технички квалитет на избрана или квалитетна слика.

Разлика помеѓу ценети слики, квалитетни слики и избрани сликиEdit

Проектот Квалитетни слики има за задача да даде поддршка на корисницие кои создаваат и придонесуваат на Ризницата со слики од висок технички квалитет. Избраните слики се кремот од сликите на Ризницата и овој проект е резервиран за слики од извонредна вредност и извонреден технички квалитет.

Ценетите слики, од друга страна, се оние кои се највредни од тој вид за употреба на страници на проектите на Викимедија. Техничките критериуми за овие слики се многу пониски, бидејќи тие не се предвидени за печатење. Вградена камера на еден современ телефон е доволна ако субјектот е од висока вредност и фотографијата добро го илустрира со големина од 480x360 пиксели. Кај ценетите слики се обраќа помалку внимание на техничкиот квалитет, а повеќе на досетливоста и смислата за пронаоѓање на вредни субјекти кои се од важност, и употребливоста на информациите на страниците каде би стоела сликата.

Примери за ценети сликиEdit

КвалификуваностEdit

Promoted valued images
Year-month Images
2018-11
  
127
2018-10
  
343
2018-09
  
410
2018-08
  
350
2018-07
  
356
2018-06
  
378
2018-05
  
289
2018-04
  
322
2018-03
  
309
2018-02
  
376
2018-01
  
406
2017-12
  
358
2017-11
  
382

Сите слики на ризницата се квалификуваат за да бидат предложени за ценети слики, било да се фотографии, анимации, шеми, дијаграми, табели, секирања, симболи, сметачки-создадени, било оригинални или изведени дела. Тука не спаѓаат документи, табеларни пресметки, презентации, бодовни пресметки, како и звучните и видео записи.

ПроцедураEdit

Кандидатите за ценети слики се предлагаат и оценуваат на страницата за кандидати за ценети слики. Истата страница се користи и за предлагање и оценување на збирки слики како ценети збирки.

Оценките ги дава заедницата на Ризницата, во согласност со критериумите за ценети слики.

Избрани слики и збиркиEdit

Ризницата во моментов има 28282 ценети слики и 283 ценети збирки на слики. Видете и