Open main menu

Čo je Wikimedia Commons?Edit

Wikimedia Commons je úložisko multimediálnych súborov ktoré vytvorili a udržiavajú nie platení umelci, ale dobrovoľníci. Názov "Wikimedia Commons" pochádza od názvu nadácie "Wikimedia", ktorá ho zastrešuje rovnako ako iné Wikimedia projekty a z anglického slova "commons", pretože jeho obsah zdieľajú mnohé jazykové verzie a rozličné Wikimedia projekty. Tak poskytuje centrálne úložisko slobodne licencovaných fotografií, diagramov, animácií, hudby, hovoreného slova, videoklipov a multimédií každého druhu, ktoré sú užitočné pre každý projekt Wikimedie.

Wikimedia Commons používa rovnakú wiki-technológiu ako Wikipédia a tak ho každý môže ľahko upravovať bez potreby hlbokých technických vedomostí priamo vo svojom webovom prehliadači. Na rozdiel od multimediálnych súborov nahraných na iných projektoch, multimediálne súbory nahrané na Wikimedia Commons je možné vkladať na stránky všetkých Wikimedia projektov bez potreby nahrávať ich oddelene na každý z nich.

Wikimedia Commons, spustené 7. septembra 2004, dosiahol miľnik 1 000 000 nahratých multimediálnych súborov 30. novembra, 2005 a v súčasnosti obsahuje 54,388,332 súborov a 53,571,355 zbierok (čísla sú v anglickom formáte). Viac podrobných informácií o samotnom projekte Wikimedia Commons nájdete v článkoch Vylúčenie zodpovednosti, na stránke Wikipédie o Wikimedia Commons (slovenská verzia) a jeho stránke na Meta-wiki.

Na rozdiel od tradičných úložísk multimediálnych súborov je Wikimedia Commons slobodné úložisko. Každý môže slobodne kopírovať, používať, a šíriť zmenené kópie súborov, ktoré tu nájde, za podmienky, že je uvedený zdroj a autori a za podmienky, že používateľ uvoľní svoje kópie/modifikácie s rovnakými slobodami ostatným. Samotná databáza Wikimedia Commons a texty v nej sú licencované pod GNU Free Documentation License. Licenčné podmienky jednotlivých súborov sa nachádzajú na popisnej stránke každého z nich. Viac informácií o podmienkach používania...

Prispejte

Najviac Wikimedia Commons pomôžete, keď prispejete tým, čo viete najlepšie:

Prispejte vlastnými dielamiEdit

Ak ste dobrý fotograf, neváhajte prispieť svojimi cennými snímkami; ak ste dobrý dizajnér, pozrite sa, ktoré diagramy a animácie veľmi potrebujeme; ak ste dobrý hudobník, či filmový/divadelný umelec, neváhajte publikovať vlastné záznamy vystúpení ako slobodné dielo na Wikimedia Commons.

Prispejte svojimi schopnosťamiEdit

Nemusíte však nahrávať vlastné súbory. Existuje množstvo inej veľmi dôležitej práce:

Prispejte svojím časomEdit

Dokonca ani nemusíte byť umelec na to, aby ste písali texty pomocníka. Ak Vám je blízke tvoriť poriadok z chaosu, privítame vašu pomocnú ruku!

Zaregistrujte sa

Aby ste mohli nahrávať súbory na Wikimedia Commons, musíte sa prihlásiť. Zaregistrovať sa môžete pomocou odkazu "Prihlásenie / registrácia" v pravom hornom rohu. Zadajte meno, ktoré bude použité pri všetkých vašich nahraných súboroch a úpravách stránok. Ak však chcete len upravovať stránky, nie je potrebné (ale odporúčame) prihlásiť sa.

Návod Prvé kroky

Náš pomocník Prvé kroky a náš Zoznam často kladených otázok Vám veľmi pomôže. Vysvetlia Vám, ako si prispôsobiť rozhranie (napríklad nastaviť jazyk rozhrania), ako nahrávať súbory a našu základnú licenčnú politiku. Na to, aby ste mohli prispievať, nepotrebujete zvláštne technické zdatnosti. Buďte smelý pri prispievaní a predpokladajte dobrý úmysel pri posudzovaní všetkých činností ostatných prispievateľov. Toto je wiki - je to ozaj jednoduché.

Viac informácií je dostupných na Portáli komunity. Otázky môžete klásť v Krčme alebo na IRC kanáli #wikimedia-commons.

Súbory na Wikimedia Commons sú organizované do kategórií a galérií. Prehľad kategórií, ktoré používame, je dostupný z Hlavnej stránky.

Ďalšie služby a software

Ak sa však stále obávate, že je to pre vás príliš komplikované alebo chcete nahrať väčší objem vlastného materiálu, môžete dokonca použiť Službu pre nahranie súborov, kde iní radi nahrajú Vaše súbory za Vás. Ak chcete sám nahrať väčšie množstvá súborov, bude Vám užitočný program Commonist. Ak potrebujete špecifické informácie o nástrojoch pre prezeranie a úpravu nášho obsahu, pozrite sa na stránku Software.

Dúfame, že vás bude Wikimedia Commons baviť.

Template:Drie belangrijke referentiepunten uit slavernij Curacao Dit is de pagina van de kunstenaar Edsel Selberie uit Curacao met informatie en afbeeldingen over de slaaf Tula onze grote leider bij de slavenopstand in 1795 op Curacao. Tula werd sinds kort uitgeroepen tot de grote held van Curacao terwijl men niet ééns een houtskool tekening van deze beste man als referentie had zodat men dan tenminste een imaginatie zou kunnen hebben van deze grote held. Dit laatste heeft mij als kunstenaar erg gegrepen en geroepen om deze beste man, onze held van Curacao van een gezicht te willen voorzien zodat z'n nazaten en de bevolking van Curacao een indruk kunnen krijgen van hun held Tula. Ik wil drie kunstwerken van mij hier vertonen en bespreken want specifiek deze drie werken hebben voor mij een heel bijzondere betekenis. Ten eerst wil ik( de portret van Tula )onze held laten zien en ik moet daarbij ook zeggen dat de nazaten en de bevolking van Curacao dit schilderij met open armen hebben ontvangen. Blijkbaar kon men zich hiermee duidelijk identificeren want dit schilderij verteld iets over de karakter van de tot slaaf gemaakte Tula. Anders dan de omschrijvingen van destijds dat hij een bloeddorstige rebel zou zijn geweest, weergeeft deze illustratie dat Tula een dapper en intelligente man was met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid maar met een zachtmoedig karakter. De tweede kunstwerk dat ik hier wil laten zien en bespreken is ( Victorie bij Porto Mari ) Want net zoals het het geval was met Tula en z'n dappere lotgenoten, is hier ook het geval geweest. Tula en z'n dappere strijders werden destijds op een beestachtig manier gemarteld en geëxecuteerd en totaal weggevaagd van deze aardbodem zodat de nazaten geen enkel referentie meer hadden. Dit zelfde is gebeurt met het landhuis en plantage van Porto Mari waar Tula en z'n lotgenoten het leger van luitenant Plegher hadden verslagen. Dit is een unieke plek in de geschiedenis van Curacao want dit was de plek waar onze voorouders van Curacao, hun enige victorie gevoel heb mogen ervaren. tegenwoordig loopt men te pronken met de prachtige monumenten daar als erfenis van de slavernij terwijl de onderdrukkers van toen, in de loop der tijden ervoor hebben gezorgd dat ook deze plek,de plek van hun nederlaag in zekere zin ook van deze aardbodem werd weggevaagd. Hiervan is ook geen referentie meer te vinden anders dan geschreven tekst, vandaar dat ik dit schilderij met de weinig informatie wat ik nog had, heb proberen vorm te geven en te creëren. De illustratie laat dan ook zien hoe Tula z'n lotgenoten op die beruchte avond toesprak om hun zo uit te leggen dat er geen weg meer terug was, maar ook om hun te kunnen bemoedigen om voor hun rechten op te komen. Het derde schilderij dat ik wil laten zien is ( de executie van Tula ) er is een misverstand hierover ontstaan en vandaar dat ik dit heb vastgelegd in een schilderij om op die manier een beeld te creëren van hoe het destijds zou kunnen zijn geweest. De illustratie laat duidelijk zien hoe de martelingen en executies plaats hebben gevonden. De eerste marteling was het namelijk het radbraken en de tweede was het in het aangezicht blakeren en de derde was het onthoofden en daarna werden de lichamen in kleine stukken gehakt en in zee gegooid al visvoer. Dit waren de meest gruwelijke straffen en martelingen uit de middeleeuwen van Europa en waren bedoeld om de achtergebleven slaven dusdanig te intimideren dat zij nooit meer zouden gaan rebelleren. Deze drie schilderijen vertellen ons duidelijk een stuk geschiedenis van de Nederlandse trans Atlantische slavernij.Zoals zij het zelf noemen de zwarte hoofdstuk uit de geschiedenis van Nederland. Voor een meer uitgebreide omschrijving, bezoek mijn website van Tula. https://tula-corsow.webnode.nl/