Open main menu

WikiSwara — mangrupa salasahiji fitur Wikimedia Commons anu dina larapanna ngadopsi ti WikiVoices anu dijejeran ku Wikimedia Rusia.

Pikeun daptar swara salengkepna anu dipidangkeun di taun 2015
Pikeun daptar swara salengkepna anu dipidangkeun di taun 2016
Pikeun daptar swara salengkepna anu dipidangkeun di taun 2017
Pikeun daptar swara salengkepna anu dipidangkeun di taun 2018