Open main menu

Commons:Wiki Loves Monuments 2011 in Sweden

Notice To upload an image go to Commons:Wiki Loves Monuments upload.

English summaryEdit

Welcome to Wiki Loves Monuments 2011 in Sweden. Project Manager ArildV

Välkommen till den svenska upplagan av Wiki Loves Monuments 2011Edit

Sedan några dagar pågår arbetet för fullt med att förverkliga den svenska delen av Wiki loves monuments.

Wiki Loves Monuments är en tävling som kommer pågå över hela Europa under september månad. I varje deltagande land arrangeras en lokal tävling och vinnarna från respektive land kommer att tävla i en europeisk final. Den svenska tävlingen arrangeras av Wikimedia Sverige och användarna på Wikipedia.

Tävlingen planeras nu på projektsidan hos Wikimedia Sverige. Om du vill vara med och planera och genomföra den svenska tävlingen, kom dit och delta i arbetet! Där finns också mer information om tävlingen.

Vi kommer också behöva volontärer som hjälper till under själva tävlingen. Engagera dig!

See alsoEdit