DPM

Polski: DPM - radziecki ręczny karabin maszynowy, udoskonalona wersja rkm-u DP