Dahlias by colour

White DahliasEdit

Yellow DahliasEdit

See also: Yellow dahlias

Orange DahliasEdit

See also: Orange dahlias

Apricot DahliasEdit

See also: Apricot dahlias

Red DahliasEdit

See also: Red dahlias

Dark red DahliasEdit

See also: Dark red dahlias

Pink DahliasEdit

See also: Pink dahlias

Purple Dahlias‎Edit

See also: Purple dahlias

Black DahliasEdit

See also: Black dahlias

Multicoloured DahliasEdit