Eise Eisinga

Dutch astronomer
English: Eise Eisinga