Hłowna strona

Wikimedia multilingual project main page in Upper Sorbian
Witaj pola Wikimedia Commons
zběrki z tuchwilu 106.797.100 swobodnje wužiwajomnymi medijowymi datajemi, ke kotrejž móže kóždy přinošować.

Wobraz dnja
Wobraz dnja
São Bento Monastery roof, São Paulo, Brazil. Today is the feast day of Saint Benedict.
+/− [hsb], +/− [en]
Multimedijowa dataja dnja
Dźensniši dźeń we wobrazach
Sobu činić
Medije přečušlić?
Prošu wužiwaj pytanski kašćik horjeka na tutej stronje abo wotkazy na prawym boku. Wězo móžeš tež naše feedy aboněrować.
Medije wužiwać?
Zo by dataje wotpowědnje swobodnych licencow wužiwać móhł(a), přečitaj sej prošu naše pokiwy nastupajo dalše wužiwanje. Móžeš sej tež wobraz přeć.
Medije identifikować?
Přepytaj kategoriju „njeidentifikowane medije“. Spóznaješ-li něšto, pisaj pokiw na diskusijnu stronu wobraza.
Medije wudźěłować?
W nawodźe „přinošuj twoje dźěło“ steji wšitko, štož dyrbiš k tomu wědźeć.
Wjace wědźeć!
W portalu zhromadnosće zhoniš wjace wo móžnosćach, k tutemu projekće přinošować.
Wjerški

Někotre wjerški projekta Commons namakaš w zběrkach wurjadnych, kwalitnych abo hódnotnych wobrazow. Pod hesłom Naši fotografojo so předstajeja respektiwnje Naši ilustratorojo so předstajeja namakaš někotre přinoški našich najlěpšich dobrowólnych.

Wobrazy z Łužicy
Wobsah

Po temach

Přiroda

fosilije · krajina · mórske žiwjenje · rostliny · wjedro · zwěrjata

Towaršnosć · Kultura

architektura · hudźba · chorhoje · jědź · ludźo · městna · objekty · pismowstwo · podawki · politika · rěč · sport · stawizny · wěra · wopony · wuměłstwo · zabawjenje

Přirodowěda
Astronomija · biologija · fyzika · chemija · matematika · medicina · technologija

Inženjerstwo
Chemijowe inženjerstwo · elektrotechnika · geologiske inženjerstwo · mašinotwarstwo · procesowe inženjerstwo · přirodotechnika · wysoko- a hłubokotwarstwo

Po geografiskim połoženju

Zemja
archipele · kontinenty · kraje · kupy · oceany · wobwody

Swětnišćo
Asteroide · galaksije · hwězdy · komety · měsački · planety

Po medijowym typu

Wobrazy
Animacije · diagramy · fota · karty (Atlas) · molowanki · rysowanki · symbole

Zwuk
Hudźba · narěče · wurěkowanje · rěčana Wikipedija

Film

Po awtorje

architekća · fotografojo · komponisća · molerjo · rězbarjo

Po licencu

Status awtorskeho prawa
Creative-Commons-licency · GFDL · Gemeinfrei

Po pochadźe

Žórła wobrazow
encyklopedije · žurnaly · samowozjewjene twórby

Dalše projekty Załožby Wikimedije