Open main menu
Svenska: Igelstabron är Sveriges högsta och längsta rena järnvägsbro (Öresundsbron är högre och längre, men är en väg- och järnvägsbro). Den går över Igelstaviken i Södertälje i Sörmland.
English: Igelstabron is the longest and highest railway bridge in Sweden (The Øresund bridge is higher and longer, but is a road- and rail bridge). It is crossing the Igelsta bay in the city of Södertälje in Sweden.

BilderEdit