Open main menu

Jacob Truedson Demitz (Lars Jacob)

Svenska: Jacob Truedson Demitz (född Lars-Erik Jacob Ridderstedt 13 augusti 1948) alias Lars Jacob (artikel hos Ymperia) är en svenskamerikansk regissör och skribent som 1996 gav ut den första boken på engelska om svenska kungar och sedan 1972 har satt upp hundratals kabaréer i genren underground i Florida, Stockholm, Los Angeles och Spanien. Sedan 2005 är han styrelseordförande för Southerly Clubs och sedan 2006 vice ordförande i den internationella släktföreningen FamSAC. Hans mest kända uppsättningar är AlexCab och Wild Side Story, och 2011 turnerade han med producenten Emil Eikner och deras svenska ensemble i nordöstra USA. Demitz började 2008 lämna ett stort antal av sina arkivbilder till Wikimedia Commons och har även sedan dess ägnat sig åt en omfattande fotografering till projektet.
English: Jacob Truedson Demitz (né Lars-Erik Jacob Ridderstedt August 13, 1948) alias Lars Jacob (Ymperia article) is a Swedish American director and writer who published Throne of a Thousand Years in 1996 and since 1972 has put on hundreds of cabarets in an underground genre in Florida, Stockholm, Los Angeles and Spain. Since 2005 he is Chairman of the Southerly Clubs and since 2006 Deputy Chairman of international family association FamSAC. His most known shows are AlexCab and Wild Side Story, and in 2011 he toured the northeastern USA with Producer Emil Eikner and their Swedish ensemble. In 2008 Demitz began to submit a large number of his archive images to Wikimedia Commons and has since done extensive photography for the project.
Español: Wild Side Story es un espectáculo satírico creado por Lars Jacob
Deutsch: Wild Side Story ist ein parodistisches Musical von Jacob Truedson Demitz