Kingston Prairie Preserve

English: The Kingston Prairie Preserve, near Stayton, Oregon.

FloraEdit