Open main menu
Svenska: Kronhuset byggdes 1642-1654 och är ett av de få hus som finns kvar från Göteborgs äldsta tid. Ursprungligen ett s k tyghus för militären i staden, har det även använts som rikssal vid riksdagen 1660 och kyrka för Garnisonsförsamlingen; numera konsert- och evenemangssal. Kronhusbodarna som kringärdar Kronhuset är uppförda på 1750-talet.