Open main menu

Księży Młyn

industrial area in Łódź, Poland
English: Old factories
Polski: Stare fabryki
English: Księży Młyn is old industrial part of city of Łódź (Poland).
Polski: Księży Młyn to stara industrialna część miasta Łodzi (Polska).

Present View (Widok Współczesny)Edit

Old Factories (Stare Fabryki)Edit

 
English: Grohman's Barrels
Polski: Beczki GrohmanaPalaces and Villas (Pałace i Wille)Edit

 
English: Edward Herbst's villa
Polski: Willa Edwarda Herbsta

Factory Workers' Houses (Domy Robotnicze)Edit


Źródliska Park (Park Źródliska)Edit
Historical View (Widok historyczny)Edit