Martin Sheen

American actor
English: Martin Sheen