Open main menu

Commons Commander (CC): Додава врска во категории за преглед на категоријата во CC (моментално во алфа-верзија). Ова овозможува додавање/измена/отстранување на податотеки во категоријата.