Open main menu

//

/*global $:false, catALot:false, mw:false */
/*jshint */

//DO NOT CHANGE THE NEXT LINE 
if (mw.config.get('wgUserLanguage') === 'ca') {
//DO NOT CHANGE THE PREVIOUS LINE
	$.extend( catALot.i18n, {
		//Progress
		loading    : 'Carregant...',
		editing    : 'Editant la pàgina',
		of       : 'de ',
		skippedAlready : '<h5>Les següents pàgines no s\'han editat, perquè la ja eren a la categoria:</h5>',
		skippedNotFound: '<h5>Les següents pàgines no s\'han editat, perquè ja no eren a la categoria anterior:</h5>',
		skippedServer : '<h5>Les següents pàgines no s\'han pogut editar, perquè hi ha hagut problemes de connexió amb el servidor:</h5>',
		allDone    : 'Totes les pàgines han estat processades.',
		done      : 'Fet!',
		addedCat    : 'Categoria afegida',
		copiedCat   : 'Copiat a la categoria',
		movedCat    : 'Traslladat a la categoria',
		removedCat   : 'Tret de la categoria',
		returnToPage  : 'Retorn a la pàgina',
		catNotFound  : 'Categoria no trobada.',


		//as in 17 files selected
		filesSelected : ' fitxers seleccionats.',

		//Actions
		copy: 'Copia',
		move: 'Trasllada',
		add : 'Afegeix',
		removeFromCat  : 'Treure de la categoria',
 		enterName    : 'Entreu el nom de la categoria',
		select     : 'Seleccioneu-los',
 		all       : 'tots',
 		none      : 'cap', 
		noneSelected: 'Cap fitxer seleccionat!',

		// Preferences
		// new: added 2012-09-19. Please translate.
		// Use user language for i18n
		watchlistpref: "Preferències relacionades amb els fitxers editats amb Cat-A-Lot",
		watch_pref: "D'acord amb les vostres preferències generals",
		watch_nochange: "No canviar l'estatus de la pàgina a la llista de seguiment",
		watch_watch: "Seguir pàgines editades amb Cat-A-Lot",
		watch_unwatch: "Eliminar de la vostra llista de seguiment les pàgines editades amb Cat-A-Lot",
		minorpref: "Marcar les edicions com a menors (si ja marqueu les edicions com a menors per defecte, això no canviarà res)",
		editpagespref: "Permetre categoritzar pàgines (incloent categories) que no són fitxers",
		docleanuppref: "Eliminar {{Check categories}} i fer altres operacions menors de neteja",
		configSettings: "Preferències"
	});
}
//DO NOT CHANGE THE NEXT LINE 
if (mw.config.get('wgContentLanguage' === 'ca')) {
//DO NOT CHANGE THE PREVIOUS LINE
	$.extend( catALot.i18n, {
		summaryAdd :  'Cat-a-lot: Afegint [[Category:',
		summaryCopy :  'Cat-a-lot: Copiant de [[Category:',
		to     :  'a [[Category:',
		summaryMove :  'Cat-a-lot: Movent de [[Category:',
		summaryRemove : 'Cat-a-lot: Traient de [[Category:',
		prefSaveSummary: "[[Help:Gadget-Cat-a-lot|Cat-a-lot]] està actualitzant les preferències de l'usuari"
	});
}
//