Open main menu

//

//DO NOT CHANGE THE NEXT LINE 
if (mw.config.get('wgUserLanguage') !== 'en')
//DO NOT CHANGE THE PREVIOUS LINE
	mw.messages.set({
		// Preferences
		// new added: 2017-11-20. Please translate.
		// Use user language for i18n
		'cat-a-lot-watchlistpref'  : 'Preferencje listy obserwowanych dotyczące stron edytowanych przez Cat-a-lot',
		'cat-a-lot-watch_pref'    : 'Według twoich ogólnych preferencji',
		'cat-a-lot-watch_nochange'  : 'Nie zmieniaj statusu strony',
		'cat-a-lot-watch_watch'   : 'Dodawaj do listy obserwowanych strony edytowane przez Cat-a-lot',
		'cat-a-lot-watch_unwatch'  : 'Usuwaj z listy obserwowanych strony edytowane przez Cat-a-lot',
		'cat-a-lot-minorpref'    : 'Oznacz edycje jako drobne',
		'cat-a-lot-editpagespref'  : 'Zezwól na kategoryzację stron (uwzględniając kategorie), które nie są plikami',
		'cat-a-lot-docleanuppref'  : 'Usuń {{Check categories}} i wykonaj inne drobne poprawki',
		'cat-a-lot-uncatpref'    : 'Usuń {{Uncategorized}}',
		'cat-a-lot-subcatcountpref' : 'Maksymalna liczba pokazywanych podkategorii',
		'cat-a-lot-config-settings' : 'Preferencje',
		'cat-a-lot-buttonpref'    : 'Używaj przycisków zamiast linków',
		'cat-a-lot-comment-label'  : 'Dodatkowy komentarz do opisu zmian',
		'cat-a-lot-edit-question'  : 'Dlaczego ta zmiana jest konieczna?',

		// Progress
		// 'cat-a-lot-loading'     : 'Ładowanie…',
		'cat-a-lot-editing'     : 'Edycja strony',
		'cat-a-lot-of'        : 'z ',
		'cat-a-lot-skipped-already' : '{{PLURAL:$1|1=Poniższa strona została|Poniższe $1 strony zostały|Poniższe $1 stron zostało}} pominięte, ponieważ były już w kategorii:',
		'cat-a-lot-skipped-not-found': '{{PLURAL:$1|1=Poniższa strona została|Poniższe $1 strony zostały|Poniższe $1 stron zostało}}, ponieważ dotychczasowa kategoria nie została znaleziona:',
		'cat-a-lot-skipped-server'  : '{{PLURAL:$1|1=Poniższa strona została|Poniższe $1 strony zostały|Poniższe $1 stron zostało}}, ponieważ wystąpiły błędy w połączeniu z serwerem:',
		'cat-a-lot-all-done'     : 'Wszystkie strony zostały zmienione.',
		'cat-a-lot-done'       : 'Wykonano!',
		'cat-a-lot-added-cat'    : 'Dodano kategorię $1',
		'cat-a-lot-copied-cat'    : 'Skopiowano do kategorii $1',
		'cat-a-lot-moved-cat'    : 'Przeniesiono do kategorii $1',
		'cat-a-lot-removed-cat'   : 'Usunięto z kategorii $1',
		// 'cat-a-lot-return-to-page'  : 'Powrót do strony',
		// 'cat-a-lot-cat-not-found'  : 'Nie znaleziono kategorii.',

		// as in 17 files selected
		'cat-a-lot-files-selected'  : 'Zaznaczono {{PLURAL:$1|1=1 plik|$1 pliki|$1 plików}}.',

		// Actions
		'cat-a-lot-copy'       : 'Kopiuj',
		'cat-a-lot-move'       : 'Przenieś',
		'cat-a-lot-add'       : 'Dodaj',
		'cat-a-lot-remove-from-cat' : 'Usuń z tej kategorii',
		'cat-a-lot-enter-name'    : 'Wpisz nazwę kategorii',
		'cat-a-lot-select'      : 'Zaznacz',
		'cat-a-lot-all'       : 'wszystko',
		'cat-a-lot-none'       : 'nic'//,
		// 'cat-a-lot-none-selected'  : 'Nie zaznaczono żadnego pliku!'
	});

//DO NOT CHANGE THE NEXT LINE 
if (mw.config.get( 'wgContentLanguage' ) !== 'en')
//DO NOT CHANGE THE PREVIOUS LINE
	mw.messages.set({
		'cat-a-lot-pref-save-summary': 'Zaktualizowano preferencje użytkownika',
		'cat-a-lot-summary-add'   : 'Dodano [[Category:$1]]',
		'cat-a-lot-summary-copy'   : 'Skopiowano z [[Category:$1]] do [[Category:$2]]',
		'cat-a-lot-summary-move'   : 'Przeniesiono z [[Category:$1]] do [[Category:$2]]',
		'cat-a-lot-summary-remove'  : 'Usunięto z [[Category:$1]]',
		'cat-a-lot-prefix-summary'  : '', // Some text to prepend to the edit summary. Set this to an empty string if you use 'using'.
		'cat-a-lot-using-summary'  : ' przy użyciu [[c:Help:Cat-a-lot|Cat-a-lot]]' // Some text to append to the edit summary. Set this to an empty string if you use 'prefix'.
	});
//