Open main menu

Медијавики:Gadget-Cat-a-lot.js/sr

//

/*global $:false, catALot:false, mw:false */
/*jshint */

//DO NOT CHANGE THE NEXT LINE 
if (mw.config.get('wgUserLanguage') === 'sr') {
//DO NOT CHANGE THE PREVIOUS LINE
	$.extend( catALot.i18n, {
	//Progress
	loading    : 'Учитавање...',
	editing    : 'Уређивање странице',
	of       : 'од ',
	skippedAlready : '<h5>Следеће ставке су прескочене, јер су се већ налазиле у датој категорији:</h5>',
	skippedNotFound: '<h5>Следеће ставке су прескочене, јер претходна категорија није пронађена:</h5>',
	skippedServer : '<h5>Следеће ставке нису промењене, због проблема током успостављања везе са сервером:</h5>',
	allDone    : 'Све ставке су обрађене.',
	done      : 'Урађено!',
	addedCat    : 'Категорија је додана',
	copiedCat   : 'Копирано у категорију',
	movedCat    : 'Премештено у категорију',
	removedCat   : 'Уклоњено из категорије',
	returnToPage  : 'Повратак',
	catNotFound  : 'Категорија није пронађена.',


	//as in 17 files selected
	filesSelected : ' ставки означено.',

	//Actions
	copy: 'Копирај',
	move: 'Премести',
	add : 'Додај',
	removeFromCat  : 'Уклони из категорије',
	enterName    : 'Унеси назив категорије',
	select     : 'Означи',
	all       : 'све',
	none      : 'ништа', 
	noneSelected: 'Ниједна ставка није означена!'
});
}
//DO NOT CHANGE THE NEXT LINE 
if (mw.config.get('wgContentLanguage') === 'sr') {
//DO NOT CHANGE THE PREVIOUS LINE
	$.extend( catALot.i18n, {
		summaryAdd :  'Cat-a-lot: додавање [[Категорија:',
		summaryCopy :  'Cat-a-lot: копирање из [[Категорија:',
		to     :  'у [[Категорија:',
		summaryMove :  'Cat-a-lot: премештање из [[Категорија:',
		summaryRemove : 'Cat-a-lot: уклањање из [[Категорија:'
	});
}
//