Open main menu

//

/*catALot:false */

//DO NOT CHANGE THE NEXT LINE 
if (mw.config.get('wgUserLanguage') === 'tr') {
//DO NOT CHANGE THE PREVIOUS LINE

	mw.messages.set({
		// Preferences
		// new: added 2012-09-19. Please translate.
		// Use user language for i18n
		'cat-a-lot-watchlistpref': "Katalitik ile düzenlenen dosyalara ilişkin izleme listesi tercihi",
		'cat-a-lot-watch_pref': "Genel tercihlerinize göre",
		'cat-a-lot-watch_nochange': "İzleme durumunu değiştirme",
		'cat-a-lot-watch_watch': "Katalitik ile düzenlenen sayfaları izle",
		'cat-a-lot-watch_unwatch': "Katalitik ile düzenleme yaparken sayfaları izleme listesinden kaldır",
		'cat-a-lot-minorpref': "Değişiklikleri küçük olarak işaretle (değişikliklerinizi genelde küçük olarak işaretliyorsanız, bu ayar herhangi bir şeyi değiştirmez",
		'cat-a-lot-editpagespref': "Dosya olmayan (kategori dâhil) sayfaların kategorilendirilmesine izin ver",
		'cat-a-lot-docleanuppref': "{{Check categories}} ve diğer temizlik şablonlarını kaldır",
		'cat-a-lot-subcatcountpref': "En fazla görüntülenecek alt kategori",
		'cat-a-lot-config-settings': "Tercihler",
 
		//Progress
		'cat-a-lot-loading': 'Yükleniyor...',
		'cat-a-lot-editing': 'Sayfada değişiklik yapılıyor',
		'cat-a-lot-of': '\/ ',
		'cat-a-lot-skipped-already': 'Aşağıdaki sayfalar atlandı; çünkü sayfa zaten şu kategoride bulunuyordu:',
		'cat-a-lot-skipped-not-found': 'Aşağıdaki sayfalar atlandı; çünkü eski kategori bulunamadı:',
		'cat-a-lot-skipped-server': 'Aşağıdaki $1 sayfa değiştirilemedi; çünkü sunucuya bağlanma problemleri yaşandı:',
		'cat-a-lot-all-done': 'Tüm sayfalar işlem gördü.',
		'cat-a-lot-done': 'Tamam!',
		'cat-a-lot-added-cat': 'Kategori eklendi: $1 ',
		'cat-a-lot-copied-cat': 'Kategoriye kopyalandı: $1 ',
		'cat-a-lot-moved-cat': 'Kategoriye taşındı: $1',
		'cat-a-lot-removed-cat': 'Kategoriden kaldırıldı: $1',
		'cat-a-lot-return-to-page': 'Sayfaya geri dön',
		'cat-a-lot-cat-not-found': 'Kategori bulunamadı.',
 
 
		//as in 17 files selected
		'cat-a-lot-files-selected': '$1 dosya seçildi.',
 
		//Actions
		'cat-a-lot-copy': 'Kopyala',
		'cat-a-lot-move': 'Taşı',
		'cat-a-lot-add': 'Ekle',
		'cat-a-lot-remove-from-cat': 'Bu kategoriden kaldır',
		'cat-a-lot-enter-name': 'Kategori adı giriniz',
		'cat-a-lot-select': 'Seç',
		'cat-a-lot-all': 'hepsi',
		'cat-a-lot-none': 'hiçbiri',
 
		'cat-a-lot-none-selected': 'Sayfa seçilmedi!',
	});
}
//DO NOT CHANGE THE NEXT LINE 
if (mw.config.get('wgContentLanguage') === 'tr') {
//DO NOT CHANGE THE PREVIOUS LINE
	mw.messages.set({
		'cat-a-lot-pref-save-summary': "Kullanıcı tercihleri güncelliyor. ([[Help:Cat-a-lot|Cat-a-lot]])",
		'cat-a-lot-summary-add': 'Eklendi: [[Kategori:$1]] ([[Help:Cat-a-lot|Cat-a-lot]])',
		'cat-a-lot-summary-copy': 'Kopyalandı: [[Kategori:$1]] -> [[Kategori:$2]] ([[Help:Cat-a-lot|Cat-a-lot]])',
		'cat-a-lot-summary-move': 'Taşındı: [[Kategori:$1]] -> [[Kategori:$2]] ([[Help:Cat-a-lot|Cat-a-lot]])',
		'cat-a-lot-summary-remove': 'Kaldırıldı: [[Kategori:$1]] ([[Help:Cat-a-lot|Cat-a-lot]])'
	});
}
//