Open main menu

CatScan V2.0β: Doda povezavo na novo orodje Catscan. Omogoča združevanje več kategorij in izključitev zadetkov iz drugih kategorij. Podpira filtriranje po predlogah. Sezname datotek predloži z navedenimi velikostmi datotek, razsežnostjo slik, imenom naložnika, vrstami datotek, SHA1 itd.