Open main menu

Променя активния по подразбиране бутон на търсачката: от Отваряне на Търсене