Open main menu

Add Information: во страничниот алатник прикажува нова врска „Додај информации“ (Add Information) на страниците за слики што не го имаат шаблонот {{Information}}.

Return to "Gadget-AddInformation/mk" page.