Open main menu

CatScan V2.0β: Додава врска до новата алатка Catscan. Овозможува комбинирање на неколку категории и исклучување на резултати од други категории. Можее да филтрира со шаблони. Дава извод со список на податотеки со нивна големина, димензии на сликата, име на подигачот, податотечен тип, SHA1 и тн.

Return to "Gadget-CatScan2-link/mk" page.