Open main menu

Localization of MediaWiki:Gadget-CategoryAboveAll for svEdit

Placera kategorierna ovanför allt annat innehåll.  

Return to "Gadget-CategoryAboveAll/sv" page.