Open main menu

MediaWiki talk:Gadget-CleanDeleteReasons/mk

Clean Delete Reasons: Оваа скрипта ги отстранува автоматските причии за бришење за да нема метеж во дневникот на бришења. Ова не влијае на причината кога е назначена во URL-то.

Return to "Gadget-CleanDeleteReasons/mk" page.