Open main menu

Localization of MediaWiki:Gadget-CropTool for glEdit

CropTool: Ferramenta para acurtar imaxes en Wikimedia Commons. Execútase en Tool Labs e usa OAuth para a autorización de carga da imaxe acurtada baixo o seu nome de usuario. [documentation / talk] 

Localization of MediaWiki:Gadget-CropTool for glEdit

CropTool: Ferramenta para recortar imaxes (no momento, simplemente imaxes en JPEG) no Wikimedia Commons. É executado no Tool Labs e utiliza OAuth para autorizar o cargamento da imaxe cortada utilizando o seu nome de usuario. [documentation / talk] 

Return to "Gadget-CropTool/gl" page.