Open main menu

Localization of MediaWiki:Gadget-CropTool for hrEdit

{{Editprotected}}

CropTool: Alat za podrezivanje slika na Zajedničkom poslužitelju. Pokreće se na Tool Labsu i rabi OAuth za autorizaciju postavljanja podrezane slike pod Vašim suradničkim imenom. [documentation / talk] 

Thanks.--MaGa 10:28, 5 January 2016 (UTC)

  Done--Jarekt (talk) 04:32, 6 January 2016 (UTC)
Return to "Gadget-CropTool/hr" page.