Open main menu

Nad Roztokami - mountain pass in Western Bieszczady, on the Polish-Slovak border.

Przełęcz nad Roztokami Górnymi - przełęcz w Zachodnich Bieszczadach, na granicy polsko-słowackiej.

See / zobacz pl:Przełęcz nad Roztokami Górnymi