Norrköpings promenader

Norra promenadenEdit

Kungarondellen:

Södra promenadenEdit

Söder om Södra promenaden ligger konstmuseet, norr därom stadsbiblioteket:

Östra promenadenEdit