Open main menu

Pałac Izraela Poznańskiego w Łodzi

English: Izrael Poznański's Palace is one of the greatest palaces of Łódź (Poland).
Polski: Pałac Izraela Poznańskiego to jeden z najwspanialszych pałaców Łodzi (Polska).

Present View (Widok Współczesny)Edit

 
English: Izrael Poznański's Palace in Łódź
Polski: Pałac Izraela Poznańskiego w Łodzi
Historical View (Widok Historyczny)Edit