Pamuklat

Malaus kayu keng Wikimedia Commons
atin database a 31,691,187 a timawang magamit pasibayu a media files nung nu agiang ninu maliaring manambag

Larawan ning Aldong iti
Larawan ning Aldong iti
Cementerio de San Diego, Quito, Ecuador, 2015-07-22, DD 56-58 PAN.JPG
Cemetery of San Diego in the Historic Center of Quito, Ecuador, seen from El Panecillo. Inaugurated in 1872 in a location where fallen of the Battle of Pichincha (1822) had been buried, the cemetery contains the graves of numerous significant people, including five presidents of the Republic of Ecuador.  

+/− (pam), +/− (en)

Media ning Aldo
Media ning aldo
The Lonely House (1916), fourth episode of the Danish silent serial The Man with the Missing Finger by A. W. Sandberg.  

+/− (pam), +/− (en)


Mágkasákit kang pagana keng simpan?

Mepiling larawan

Nung ngeni kapa magmulalat keng Commons, mapaliaring bisa ka pang magumpisa keng kekatamung mepiling larawan, nung nu iti mepili ya kareng communidad ning Commons a amanaman dang mayalaga ya iti.

Laman

Balang Paksa

Kalikasan

Sociedad · Kalinangan

Ciencia

Engineering

Balang Klasi

Larawan

Katni

Video

Balang Sinulat

Arquitectu · Compositor · Pintor · Maglitratu · Escultor

Balang Uri ning Licencia

Kabilian da reng Copyright

Balang Penibatan

Penibatan da reng Larawan

Deng Kayabe nang Proyektu
Meta-Wiki
Pamiugne da ring eganaganang Wikimedia projects
Wikipedia
Ing timawang encyclopedia
Wiktionary
Dictionaryu at thesaurus
Wikibooks
Ding aklat at manual
Wikisource
Timawang penibatan da ring documentus
Wikiquote
Tipun da ring sambitla
Wikispecies Wikispecies
Directory da ring species
Wikinews
Timawang laman ning balita