Open main menu
Name
Parthenos sylvia
Subfamilia
Limenitidinae