Galego: Praia de Boa, Concello de Noia
Galego: A praia de Boa está situada na parroquia de Boa, amáis occidental do concello de Noia e que constitue o linde co concello de Porto do Son.