Open main menu

Probability distribution

Deutsch: In der Wahrscheinlichkeitstheorie ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung eine Funktion, die Ereignissen Wahrscheinlichkeiten zuordnet.
English: In mathematics and statistics, a probability distribution, more properly called a probability density, assigns to every interval of the real numbers a probability, so that the probability axioms are satisfied. In technical terms, a probability distribution is a probability measure whose domain is the Borel algebra on the reals.
Polski: W matematyce i statystyce pojęcie rozkład prawdopodobieństwa, bardziej poprawnie gęstość prawdopodobieństwa, przyporządkowuje każdemu przedziałowi liczb rzeczywistych wartość oczekiwaną prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia w tym przedziale.

Uniform distributionEdit

More distributionsEdit