Open main menu

Przodńo zajta

Wikimedia multilingual project main page in Silesian
Wikimedia Commons
Baza 55 584 974 swobodnych multimedjolnych plikůw, kere kożdy moge sprowjać
Plik na dziśej
4-Stroke-Engine-with-airflows numbers.gif
Magnify-clip (sans arrow).svg
Animated scheme of a four stroke internal combustion engine.

1: Suction stroke 2: Compression stroke
3: Power stroke 4: Exhaust stroke
The air passes through:

Air filterCarburetor (Fixed-venturi) → ThrottleInlet manifoldPoppet valveCombustion chamberPoppet valveExhaust manifoldMufflerTailpipe
 

+/− (szl), +/− (en)


Dokludź śa do nos
Uobrzirańe
Do uoglůndańo a sznupańo za plikůma moges użyć sznuparki abo linkůw na tyj zajće. Moges tyż "dować pozůr" na jedyn ze noszych raumůw.
Bajstlowańe z plikůma
Coby spełńić wszyjske warunki swobodnych licencyji, przeczytej tuplikorz (ang.). Moges tyż naszkryflać prośba uo uobrozek.
Hilfa przi rozpoznowańu
W kategoryji unidentified subject nojdům śe zdjyńćo dingůw, kere trza rozpoznoć. Eli dosz rada keryś rozpoznoć, uopisz to na zajće dyskusyji plika.
Wćepywańy plikůw
Sprowdź co noleżi zrobić, coby wćepać plik: sam abo użyj kreator wćepywańo plikůw.
Wjyncyj
Coby mjeć udźoł we inkszy sposůb, uobocz lista projektůw, abo Sztamtisz.
Photo challenge
Camera2 mgx.svg
Take some photos and upload them to meet our monthly thematic challenge, get inspiration and try new subjects! Learn more about the challenges!
Wyrůżńůne uobrozki

Eźli jeżeś sam pjyrszy roz, napoczńij uod uobejrzeńo noszych medalowych uobrozkůw. Sům to wywelowane bez noszych używoczy nojbarzi wertne uobrozki.

Wikimedia Commons uostoło zbajstlowane bez Fundacyjo Wikimedyjo, uorgańizacyjo zorty non-profit, kero mo tyż pora inkszych projektów. Mjydzy inkszymi sům to: