Sajna

river in Poland
English: The Sajna is a river in Poland
Polski: Sajna to rzeka w Polsce
Deutsch: Die Sajna ist ein Fluss in Polen