Talk:Game of Life

Hej! Niektóre z tych figur są błędne! ponumerujmy komórki na planszy 3x3 jak poniżej:

Hey! Some of these figures are bad! Let's number cells like follows: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i rozpatrzmy ten przykład: and have a look at this example:

X X X X X
X - O - X
X O O - X
X - - O X
X X X X X

gdzie "*" oznacza środek wymaganej przestrzeni, "X" to "ramka", która powinna być pusta, aby nic nie zakłócało animacji, ale na którą sam kwiat również nie wchodzi. "-" to komórki martwe, a "O" to komórki żywe. Wybaczcie formę tekstową, ale GIMP mi nie działa.

where "*" means the center of space required, "X" means a "boarder", which should be empty so nothing will disturb our animation, but which won't be entered by our flower. "-"'s are dead cells and "O"'s are a live ones. I'm sorry for the text form, but my GIMP doesn.t work.

komórka 9 owszem, umrze, a kom. 1, 8 i 6 się narodzą, ale kom. 2 i 4 są ŻYWE Z DWOMA SĄSIADAMI, więc nie umrą, jak pokazuje animacja. Mam nadzieję, że zajmie się tym ktoś bardziej kompetentny ode mnie.

Cell number 9 will die and cells number 1, 6 and 8 will born, but ones number 2 and 4 are ALIVE WITH TWO NEIGHBOURS, so they won't die as the animation shows!P.S. Zabrakło mi takiego fajnego kwiatu:

What a pity, that I couldn't find a fine flower:


Jedno z możliwych nasion:

One of possible seeds:

X X X X X X X X X X X X X X X X X
X - - - - - - - - - - - - - - - X
X - - - - - - - - - - - - - - - X
X - - - - - - - - - - - - - - - X
X - - - - - - - - - - - - - - - X
X - - - - - - - O - - - - - - - X
X - - - - - - - O - - - - - - - X
X - - - - - - O - O - - - - - - X
X - - - - - - - * - - - - - - - X
X - - - - - - O - O - - - - - - X
X - - - - - - - O - - - - - - - X
X - - - - - - - O - - - - - - - X
X - - - - - - - - - - - - - - - X
X - - - - - - - - - - - - - - - X
X - - - - - - - - - - - - - - - X
X - - - - - - - - - - - - - - - X
X X X X X X X X X X X X X X X X X

I kolejne klatki animacji: And following frames of animation:

X X X X X X X X X X X X X X X X X
X - - - - - - - - - - - - - - - X
X - - - O O O - - - O O O - - - X
X - - - - - - - - - - - - - - - X
X - O - - - - O - O - - - - O - X
X - O - - - - O - O - - - - O - X
X - O - - - - O - O - - - - O - X
X - - - O O O - - - O O O - - - X
X - - - - - - - * - - - - - - - X
X - - - O O O - - - O O O - - - X
X - O - - - - O - O - - - - O - X
X - O - - - - O - O - - - - O - X
X - O - - - - O - O - - - - O - X
X - - - - - - - - - - - - - - - X
X - - - O O O - - - O O O - - - X
X - - - - - - - - - - - - - - - X
X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X
X - - - - O - - - - - O - - - - X
X - - - - O - - - - - O - - - - X
X - - - - O O - - - O O - - - - X
X - - - - - - - - - - - - - - - X
X O O O - - O O - O O - - O O O X
X - - O - O - O - O - O - O - - X
X - - - - O O - - - O O - - - - X
X - - - - - - - * - - - - - - - X
X - - - - O O - - - O O - - - - X
X - - O - O - O - O - O - O - - X
X O O O - - O O - O O - - O O O X
X - - - - - - - - - - - - - - - X
X - - - - O O - - - O O - - - - X
X - - - - O - - - - - O - - - - X
X - - - - O - - - - - O - - - - X
X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X
X - - - - - - - - - - - - - - - X
X - - - O O - - - - - O O - - - X
X - - - - O O - - - O O - - - - X
X - O - - O - O - O - O - - O - X
X - O O O - O O - O O - O O O - X
X - - O - O - O - O - O - O - - X
X - - - O O O - - - O O O - - - X
X - - - - - - - * - - - - - - - X
X - - - O O O - - - O O O - - - X
X - - O - O - O - O - O - O - - X
X - O O O - O O - O O - O O O - X
X - O - - O - O - O - O - - O - X
X - - - - O O - - - O O - - - - X
X - - - O O - - - - - O O - - - X
X - - - - - - - - - - - - - - - X
X X X X X X X X X X X X X X X X X

I'm sorry for the language, but I transleted it into english in a hurry.


WTF?Edit

This article...no...

Return to "Game of Life" page.