Last modified on 11 February 2012, at 13:01

Template:2010POTY/Voteheader/vi

Not voting.svg

Cuộc bỏ phiếu cho Vòng 1 đã kết thúc.CHÚ Ý: Xin đừng trực tiếp sử dụng bản mẫu này! Đây chỉ là một bản dịch. Thay vào đó, hãy dùng {{2010POTY}}!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{2010POTY}} instead!