Open main menu
Free Creations
Dit bestand is gelicenseerd onder Against DRM 2.0.
Een (engelstalig) exemplaar van deze licentie is te vinden op de website Free Creations (http://www.freecreations.org/Against_DRM2.html)
Op zichzelf staand mag deze licentie niet worden toegepast binnen Wikimedia Commons, omdat het bepaalde beperkingen oplegt aan de wijze van verspreiding. Als het niet wordt gebruikt in combinatie met een licentie die wel is toegestaan, zal dit bestand worden verwijderd.
Als u het niet eens bent met de beperkingen die deze licentie oplegt, dan staat het u vrij deze te negeren.
Opmerking: Gebruik dit sjabloon aub niet direct op pagina's! Dit sjabloon is slechts gebruikt binnen in het sjabloon als vertaling. Gebruik in plaats daarvan {{ADRM2}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{ADRM2}} instead!