Open main menu
NOTA: No utilitzeu directament aquesta plantilla! Només és una traducció. Feu servir simplement {{Air force}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Air force}} instead!