Open main menu
Aquesta obra està publicada en algun dels lloc web propietat del Ministeri de la Presidència del Govern d'Espanya, com el lloc web de La Moncloa, lamoncloa.gob.es o del propi Ministeri de la Presidència mpr.gob.es. L'avís legal autoritza la reproducció total o parcial, la modificació, la distribució i la comunicació de la informació disponible en aquest lloc web, excepte dels continguts sobre els quals hi hagi drets de propietat intel·lectual o industrial per part de tercers. L'ús s'ha de fer amb subjecció als termes següents:
  • No s'autoritza la desnaturalització del contingut de la informació (vegeu drets morals)
  • L'usuari ha de fer constar la font i la data dels documents utilitzats.

Per l'usuari:

  • Proporcioneu un enllaç a la pàgina de lamoncloa.gob.es o mpr.gob.es que accedeixi al contingut original i citeu l'autoria com a «Ministeri de la Presidencia. Govern d'Espanya».
  • Incloeu {{LicenseReview}} perquè es pugui validar la llicència.

© The copyright holder of this file, Gobierno de España, allows anyone to use it for any purpose, provided that the copyright holder is properly attributed. Redistribution, derivative work, commercial use, and all other use is permitted.
Attribution: Ministeri de la Presidència. Govern d'Espanya.

NOTA: No utilitzeu directament aquesta plantilla! Només és una traducció. Feu servir simplement {{Attribution-La Moncloa}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Attribution-La Moncloa}} instead!